HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC Vision 130

Vision 130 ™ kết nối! PLC, HMI và I/O tích hợp cộng thêm ETHERNET, SMS/GPRS, CANopen, MODBUS…

Vision130™ là PLC kích cở bằng bàn tay với bảng vận hành tích hợp sẵn. Bảng vận hành là màn hình đồ họa và bàn phím.

Thiết bị nhỏ gọn và mạnh mẽ hổ trợ đến 166 ngỏ vào/ ra (tích hợp sẵn công với module mở rộng). Một dãy phong phú các đặc tính nhúng bao gồm nhiều vòng loop PID điều chỉnh tự động, dữ liệu cấu trúc bên trong 120K , hổ trợ Loadcell, và các tùy chọn truyền thông như Ethernet, GSM/SMS, MODBUS, CANbus, các khối chức năng cho phép Vision truyền thông với các thiết bị sử dụng giao thức COM tương ứng, cộng thêm các tiện ích truy cập từ xa và phần mềm kết xuất dữ liệu.

Đọc thêm...
 

 

 

 

 

 

V130-33-R2

V130-33-R6

V130-33-R34

V130-33-RA22

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

6 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào encoder

2 ngõ vào digital/analog (dòng/ áp)

4 ngõ vào analog (dòng)

20 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào encoder

2 ngõ vào digital/analog

 

12 ngõ vào digital. Các ngõ vào này có thể định chức năng như ngõ vào npn/pnp, hoặc cấu hình một số ngõ như sau:

- 1 ngõ vào HSC/ encoder

- 2 ngõ vào analog/digital

- 2 ngõ vào thermocouple/ PT100

6 ngõ ra relay

6 ngõ ra relay

12 ngõ ra relay

8  ngõ ra relay

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng truyền thông RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng truyền thông cho serial hoặc Ethernet (option)

1 cổng truyền thông CANbus (option)

MODBUS

MODBUS

MODBUS

MODBUS hổ trợ master/slave

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

V130-33-T2

V130-33-T38

V130-33-TA24

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào encoder

2 ngõ vào analog/digital

20 ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào encoder

2 ngõ vào analog/digital

8 ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào encoder

2 ngõ vào analog/digital

2 ngõ vào thermocouple/ PT100/ Digital

12  ngõ ra transistor

2 ngõ ra analog

16  ngõ ra transistor

2 ngõ ra analog

10  ngõ ra transistor

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng truyền thông RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng truyền thông cho serial hoặc Ethernet (option)

1 cổng truyền thông CANbus (option)

MODBUS

MODBUS

MODBUS

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

 

V130-33-B1

V130-33-TRA22

V130-33-TR34

Không có ngõ vào/ ra tích hợp

12 ngõ vào digital. Các ngõ vào này có thể định chức năng như ngõ vào npn/pnp, hoặc cấu hình một số ngõ như sau:

- 1 ngõ vào HSC/ encoder

- 2 ngõ vào analog/digital

- 2 ngõ vào thermocouple/ PT100

22 ngõ vào digital, cấu hình thông qua nối dây bao gồm 2 ngõ vào analog và 3 HSC/encoder

 

Hổ trợ mở rộng đến 128 I/O qua module mở rộng

8  ngõ ra relay

2 ngõ ra analog

8  ngõ ra relay

4 ngõ ra transistor npn tốc độ cao

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng truyền thông RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng truyền thông cho serial hoặc Ethernet (option)

1 cổng truyền thông CANbus (option)

MODBUS

MODBUS hổ trợ master/slave

MODBUS hổ trợ master/slave

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks