HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC Vision 120

Vision120™ : PLC với màn hình Graphic HMI và I/O tích hợp

Vision 120 ™ là PLC có kích cở bằng bàn tay với bảng vận hành tích hợp. Bảng vận hành là màn hình đồ họa và bàn phím.

Thiết bị nhỏ gọn và mạnh mẽ hổ trợ đến 166 ngỏ vào/ ra (tích hợp sẵn công với module mở rộng). Một dãy phong phú các đặc tính nhúng bao gồm các nhiều vòng loop PID điều chỉnh tự động, dữ liệu cấu trúc bên trong 120K , hổ trợ Loadcell, và các chức năng truyền thông như GSM/SMS, MODBUS, CANbus, các khối chức năng cho phép Vision truyền thông với thiết bị sử dụng giao thức COM tương ứng, cộng thêm các tiện ích truy cập từ xa và phần mềm kết xuất dữ liệu.

Đọc thêm...
 

 

 

 

 

 

V120-22-R1

V120-22-R2C

V120-22-R6C

V120-22-R34

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

1 ngõ vào analog

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

2 ngõ vào analog

6 ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

6 ngõ vào analog

20 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

2 ngõ vào analog/ digital

6 ngõ ra relay

6 ngõ ra relay

6 ngõ ra relay

12 ngõ ra relay

Màn hình đồ họa

2 cổng truyền thông RS232/RS485 (có thể chọn lựa)

 

CANopen master (hổ trợ PDO và NMT, bao gồm RTR và SYNC)

UniCAN (Multi-master CANbus network cho 60 bộ điều khiển)

CANopen master (hổ trợ PDO và NMT, bao gồm RTR và SYNC)

UniCAN (Multi-master CANbus network cho 60 bộ điều khiển)

 

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

12/24 VDC power supply

12/24 VDC power supply

24 VDC power supply

 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

V120-22-T2C

V120-22-T1

V120-22-T38

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

2 ngõ vào analog/digital

12 ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

 

22 ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

 

12 ngõ ra transistor, 2 ngõ đầu tiên có thể định chức năng như PWM

12 ngõ ra transistor, 2 ngõ đầu tiên có thể định chức năng như PWM

16 ngõ ra transistor, 2 ngõ đầu tiên có thể định chức năng như PWM

Màn hình đồ họa

2 cổng truyền thông RS232/RS485 (có thể chọn lựa)

CANopen master (hổ trợ PDO và NMT, bao gồm RTR và SYNC)

UniCAN (Multi-master CANbus network cho 60 bộ điều khiển)

 

 

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

12/24 VDC power supply

12/24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

V120-22-UN2

V120-22-UA2

V120-22-RA22

10 ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

2 ngõ vào Thermocouple/ PT100/ Analog/ digital

10 ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

2 ngõ vào thermocouple/analog/digital

 

8 ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc ngõ vào digital bình thường

2 ngõ vào analog/digital

2 ngõ vào Thermocouple/ PT100/ Digital

12 ngõ ra transistor, 2 ngõ đầu tiên có thể định chức năng như PWM

10 ngõ ra transistor, 2 ngõ đầu tiên có thể định chức năng như PWM

8 ngõ ra relay

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa

2 cổng truyền thông RS232/RS485 (có thể chọn lựa)

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

12/24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks