HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC M90/M91

M90/M91™ : micro PLC với màn hình text HMI

M90/M91 là một công nghệ micro-PLC (bộ điều khiển lập trình) với bàn phím lắp sẵn. Bảng điều khiển đưa ra một LCD có thể hiển thị 2 dòng 16 ký tự và bàn phím (một dòng với M90 model). Dãy sản phẩm M90/M91 dưa ra cấu hình I/O tích hợp đa dạng , bao gồm đo nhiệt độ trực tiếp và ngõ vào đo trọng lượng; cấu hình có thể mở rộng nhờ lắp thêm module I/O . M90/M91 là giải pháp điều khiển cho các ứng dụng nhỏ đến trung bình như xử lý nước, máy tự động và điều khiển quá trình.Thiết bị PLC/HMI tích hợp:

- Tiết kiệm thời gian lập trình cho khách hàng, tiết kiệm nối dây và khoảng không lắp đặt trên tủ điện

- Giảm ngân sách nhờ giảm các yêu cầu cho phần cứng phụ

- Không mất thời gian cho việc cài đặt truyền thông cho PLC

 

 

 

 

M90-T

M90-TA2-CAN

M91-2-R1

M91-2-R34

8 Ngõ vào Digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vào digital  bình thường

10 Ngõ vào Digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vào digital  bình thường

2 ngõ vào analog

10 Ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

1 ngõ vào analog

22 Ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

2 ngõ vào analog

6 ngõ ra Transistor

8 ngõ ra Transistor

1 Ngõ ra analog

6 ngõ ra relay

12 ngõ ra relay

1 cổng truyền thông RS232

 

1 cổng truyền thông RS232

CANbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

12/24 VDC power supply

24 VDC power supply

2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

 

 

 

 

 

M91-2-R2C

M91-2-R6C

M91-2-T2C

M91-2-T1

10 Ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

2 ngõ vào analog

6 Ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

6 ngõ vào analog

12 Ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

2 ngõ vào analog

12 Ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

6 ngõ ra relay

6 ngõ ra relay

 

12 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra đầu tiên có thể định chức năng như PWM

12 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra đầu tiên có thể định chức năng như PWM

1 cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

CANbus

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

CANbus

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

CANbus

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

12/24 VDC power supply

24 VDC power supply

12/24 VDC power supply

12/24 VDC power supply

2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

 

M91-2-T38

M91-2-UA2

M91-2-UN2

M91-2-RA22

22 Ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

12 Ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

2 ngõ vào analog – có thể dùng như ngõ vào thermocouple

12 Ngõ vào digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

2 ngõ vào analog – có thể dùng như ngõ vào thermocouple hoặc PT100

12 Ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao, encoder, bộ đo tần số hoặc như ngõ vài digital bình thường.

2 ngõ vào analog – có thể dùng như ngõ vào thermocouple hoặc PT100

16 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra đầu tiên có thể định chức năng như PWM

10 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra đầu tiên có thể định chức năng như PWM

2 ngõ ra analog

12 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra đầu tiên có thể định chức năng như PWM

8 ngõ ra relay

 

Cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

1 cổng truyền thông RS232

MODbus

Hổ trợ GSM – cho phép nhắn tin SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks