HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC Jazz

Jazz™ : micro PLC với màn hình text HMI

Thay thế  “ Smart relay” bằng một PLC thực sự - cho cùng một giá thành thấp

Jazz™ là một bộ điều khiển lập trình với chức năng đầy đủ cùng với các I/Os on board và màn hình điều khiển tích hợp sẵn được thiết kế đặc biệt để điều khiển các máy móc nhỏ, và thực hiện những tác vụ tự động từ đơn giản đến trung bình. Tích hợp nhỏ gọn và kinh tế Jazz™ cho phép bạn sử dụng đơn vị ngân sách thấp nhưng không làm giảm giá trị của đặc tính kỹ thuật và và công nghệ.

Đọc thêm...
 

 

 

 

 

JZ10-11-R10

JZ10-11-T10

JZ10-11-R16

JZ10-11-T17

6 ngõ vào Digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

6 ngõ vào Digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

6 ngõ vào Digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

2 ngõ vào Digital/Analog

2 ngõ vào Analog 

6 ngõ vào Digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

2 ngõ vào Digital/Analog

2 ngõ vào Analog

4 ngõ ra Relay

4 ngõ ra Transistor

6 ngõ ra Relay

7 ngõ ra Transistor

2 dòng x 16 ký tự, STN LCD, LED backlight HMI Displays

Nguồn cấp 24 VDC 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

 

 

 

 

JZ10-11-R31

JZ10-11-T40

JZ10-11-UA24

JZ10-11-UN20

16 ngõ vào Digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

2 ngõ vào Digital/Analog

2 ngõ vào Analog

16 ngõ vào Digital bao gồm 2 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

2 ngõ vào Digital/Analog

2 ngõ vào Analog

9 ngõ vào Digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

2 ngõ vào Digital/Analog

2 ngõ vào Thermocouple/ PT100/ Analog 

9 ngõ vào Digital bao gồm 1 ngõ vào có thể định chức năng như bộ đếm tốc độ cao hoặc như ngõ vào số bình thường

2 ngõ vào Digital/Analog

2 ngõ vào Thermocouple/ PT100/Analog 

11 ngõ ra Relay

20 ngõ ra Transistor

5 ngõ ra Relay                       

2 ngõ ra Transistor, bao gốm 2 PWM

2 ngõ ra Analog

5 ngõ ra Relay 

2 ngõ ra Transistor, bao gồm 2 PWM

 

2 dòng x 16 ký tự, STN LCD, LED backlight HMI Displays

Nguồn cấp 24 VDC 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks