HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Biến dòng đo lường RCT

Biến dòng tròn RCT

 

null

 

null

 

null

null

 

RCT-15-1

RCT-15-2

RCT-15-3

RCT-15-4

40/5A; 50/5A; 75/5A; 100/5A; 150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A

400/5A; 500/5A; 600/5A

800/5A; 1000/5A; 1200/5A

1500/5A; 2000/5A; 2500/5A; 3000/5A

Đường kính trong: 35 mm

Đường kính trong: 60 mm

Đường kính trong: 91 mm

Đường kính trong: 110 mm

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks