HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Biến dòng đo lường MFO
Biến dòng vuông sử dụng cho Busbar - MFO

 

null

 

 

 

MFO-30

MFO-40

MFO-60

MFO-100

50/5A; 75/5A; 100/5A; 150/5A

200/5A; 250/5A; 300/5A; 400/5A

500/5A; 600/5A; 800/5A

1000/5A; 1200/5A; 1500/5A; 2000/5A; 2500/5A; 3000/5A

Kích thước busbar Max:  10x30

Kích thước busbar Max:  10x40

Kích thước busbar Max:  20x60

Kích thước busbar Max:  10x100; 30x80

 

Biến dòng vuông sử dụng cho Busbar

 

4000/5A

Kích thước busbar Max:  30x100; 50x80; 60x70

Rated burden: 40VA

Điện áp định mức: 720V

Cấp chính xác: Cl. 1.0

CTP 100/31

 

 
 

Biến dòng vuông dạng tháo rời (Split Core)

 

2000/5A; 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A; 5000/5A; 6000 /5A

Kích thước lỗ:  80x160 mm

Rated burden: 25/30/45VA

Điện áp định mức: 720V

Cấp chính xác: Cl. 1.0

RS-816

 

Giá :  xem bảng giá

Catalog:download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks