HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Đồng hồ - Analog meter Analog Meter

Volt, Ampere, Frequency, Power factor, KW và Var Meters   (BE-72)

 null

 

 

 null

BE-72

BE-72

BE-72

BE-72

Volt và Ampere

Frequency

Power factor

KW & Var

- AC Ampere meters đo trực tiếp ; hoặc CT:  /5A

- Ampere DC đo qua điện trở Shunt

- Volt meter:  AC trực tiếp  220/380V;  Dc trực tiếp.

- Kiểu chỉ thị kim hoặc lá rung cộng hưởng

- Điện áp: 220V / hoặc 380V

- Dãy đo: 45-55Hz; 47-53 Hz

- Loại 3P 3W,  /5A, 380V

- Dãy đo: Cap. 0.5- 1-0.5 Ind.

- Loại: 3P3W (balance/ unbalance); 3P4W (balance/ unbalance)

- CT: /5A

- PT: 380V 

 

Volt, Ampere, Frequency, Power factor, KW và Var Meters   (BE-96)

 

 

 

null 

BE-96

BE-96

BE-96

BE-96

Volt và Ampere

Frequency

Power factor

KW & Var

- AC Ampere meters đo trực tiếp ; hoặc CT:  /5A

- Ampere DC đo qua điện trở Shunt

- Volt meter:  AC trực tiếp  220/380V;  Dc trực tiếp.

- Kiểu chỉ thị kim hoặc lá rung cộng hưởng

- Điện áp: 220V / hoặc 380V

- Dãy đo: 45-55Hz; 47-53 Hz

- Loại 3P 3W,  /5A, 380V

- Dãy đo: Cap. 0.5- 1-0.5 Ind.

- Loại: 3P3W (balance/ unbalance); 3P4W (balance/ unbalance)

- CT: /5A

- PT: 380V 

 
 

Volt, Ampere  và Frequency Meters   (BP-80)

 

null

 

null

BP-80

BP-80

Volt và Ampere

Frequency

- AC Ampere meters đo trực tiếp ; hoặc CT:  /5A

- Ampere DC đo qua điện trở Shunt

- Volt meter:  AC trực tiếp  220/380V;  DC trực tiếp.

- Kiểu : chỉ thị kim

- Điện áp: 220V / hoặc 380V

- Dãy đo: 45-55Hz

 

Volt, Ampere, Frequency, Power factor, KW và Var Meters   (LS-80/ LS-110)

 null

 null

 null

 null

LS-80/  LS-110

LS-80/  LS-110

LS-80/  LS-110

LS-80/  LS-110

Volt và Ampere

Frequency

Power factor

KW & Var

- AC Ampere meters đo trực tiếp ; hoặc CT:  /5A

- Ampere DC đo qua điện trở Shunt

- Volt meter:  AC trực tiếp  220/380V;  Dc trực tiếp.

- Kiểu : chỉ thị kim

- Điện áp: 220V / hoặc 380V

- Dãy đo: 45-55Hz

- Loại 3P3W,  /5A, 380V

- Dãy đo: Cap. 0.5- 1-0.5 Ind.

- Loại: 3P3W; 3P4W

- Kiểu: balance; un-balance

- CT: /5A

- PT: 380V 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks