HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Thiết bị Điều khiển - Tín hiệu 7KT1-Thiết bị đo đếm đa chức năng

Đồng hồ đo đếm đa chức năng - Multimeter/ Multicounter

Tiêu chuẩn: IEC 62053-21, IEC 62053-23

Đặc tính kỹ thuật:

 Chỉ thị bằng LED 7 đoạn màu xanh 11mm,

- Đầu nối trực tiếp hoặc qua biến dòng/ 1A và/ 5A

- Ngõ vào sơ cấp biến dòng từ 10A đến 5000A

- Có chức năng phát hiện đầu nối sai phase

- Cấp chính xác cho điện áp, dòng điện và ngõ ra là ± 2% ± 1 digit.

Ứng dụng: Với thiết kế compact, sử dụng trong mạch điện 3 pha, đo lường và hiển thị 31/ hoặc 35 giá trị khác nhau.

null

Đồng hồ đo đếm đa chức năng, hiển thị 23 giá trị điện, trong đó 5 giá trị

có thể hiển thị liên tục, sử dụng cho mạch 3 pha, 3 hoặc 4 dây

Loại: đấu nối trực tiếp 63A; đấu nối qua biến dòng ngõ vào 10..5000A ngõ ra /1A

hoặc /5A

Lắp trên rail; lắp trên mặt tủ điện

 

7KT1300/ 7KT1301/ 7KT1302

 null

Đồng hồ đo đếm đa chức năng, hiển thị 38 giá trị điện, trong đó 5 hoặc 6 giá trị

có thể hiển thị liên tục, sử dụng cho mạch 3 pha, 3 hoặc 4 dây
Loại: đấu nối trực tiếp 63A; đấu nối qua biến dòng ngõ vào 10..5000A ngõ ra /1A

hoặc /5A

Lắp trên rail; lắp trên mặt tủ điện

Giao tiếp truyền thông: S0 interface; LAN Interface; PROFIBU – DP interface

7KT1310/ 7KT1311/ 7KT1310/ 7KT1340/ 7KT1341/ 7KT1342/ 7KT1350/ 7KT1351/ 7KT1352.

 null

LAN Coupler

Kết nối 10 thiết bị với LAN interface, có phần mềm cài đặt và start up cùng với Microsoft

Excel và bảng để vận hành, cài đặt giá trị giới hạn và giám sát TCP/IP data protocol

Plug-ang-play technology Microsoft Excel user interface (MS EXCEL)

7KT1390

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks