HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Giám sát - Điều khiển 3UG-Relay giám sát nguồn

Relay giám sát nguồn 3UG - SIRIUS Monitoring Relay

 null

Relay giám sát thứ tự pha

Tự động RESET

Tiếp điểm:  1CO; 2CO

Điện áp điều khiển định mức:  AC 160…260V; AC 320…500V; AC 420…690V

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức 50/60Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4511-1A…/ 3UG4511-1B…/ 3UG4511-2A…/ 3UG4511-2B…

 null

Relay giám sát thứ tự pha, mất pha và mất cân bằng

Tự động RESET, ngưỡng mất cân bằng 10%

Tiếp điểm:  1CO; 2CO

Điện áp điều khiển định mức:  160…690V

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức 50/60Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4512-1A…/ 3UG4512-1B…/ 3UG4512-2A…/ 3UG4512-2B…

 null

Relay giám sát thứ tự pha, mất pha, mất cân bằng pha và thấp áp

Điều chỉnh kỹ thuật số; Auto/ Manual RESET; Tiếp điểm có thể lập trình NO hoặc NC,

Ngưỡng mất cân bằng: 0 hoặc 5…20%

Hysteresis:  1…20V;  ON delay: 0.1… 20s;  Trip delay: 0.1…20s

Tiếp điểm: 2CO

Điện áp điều khiển định mức:  160…690V

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức 50/60Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4614-1BR20/ 3UG4614-2BR20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

null 

Relay giám sát thứ tự pha, mất pha /  mất trung tính N, quá áp , thấp áp

Điều chỉnh kỹ thuật số, chỉ thị LC; Auto/ Manual RESET

Tiếp điểm có thể lập trình NO hoặc NC,

Hysteresis:  1…20V; Trip delay: 0.1…20s

Tiếp điểm: 2CO

Điện áp điều khiển định mức:  160…690V; 90…400V đối với trung tính N

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức 50/60Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4615-1CR20/

3UG4615-2CR20/

3UG4616-1CR20/

3UG4616-2CR20

  null

Relay giám sát tự động làm đúng thứ tự pha trong tường hợp sai thứ tự pha, mất pha / mất trung tính N, mất cân bằng pha, quá áp và thấp áp

Điều chỉnh kỹ thuật số, chỉ thị LC; Auto/ Manual RESET

Tiếp điểm có thể lập trình NO hoặc NC,

Ngưỡng mất cân bằng: 0 hoặc 5…20%

Hysteresis:  1…20V; Trip delay: 0.1…20s

Tiếp điểm: 2CO

Điện áp điều khiển định mức:  160…690V; 90…400V đối với trung tính N

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức 50/60Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4617-1CR20/

3UG4617-2CR20/

3UG4618-1CR20/

3UG4618-2CR20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Relay giám sát điện áp

 null

Relay giám sát điện áp cấp nguồn điều khiển bên trong, ON-delay và TRIP-delay có thể điều chỉnh độc lập 0.1…20s

Điều chỉnh kỹ thuật số, chỉ thị LC; Auto/ Manual RESET;

Tiếp điểm có thể lập trình NO hoặc NC,

Tiếp điểm: 1CO

Dãy đo:  17…275 AC/DC

Điện áp điều khiển định mức:  17…275 AC/DC

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức: 50/60Hz; 40…500Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4633-1AL30/ 3UG4633-2AL30

 null

Relay giám sát điện áp cấp nguồn điều khiển bên ngoài, TRIP-delay có thể điều chỉnh 0.1…20s

Điều chỉnh kỹ thuật số, chỉ thị LC; Auto/ Manual RESET;

Tiếp điểm có thể lập trình NO hoặc NC,

Tiếp điểm: 1CO

Dãy đo:  0.1…60V AC/DC; 10…60V AC/DC

Điện áp điều khiển định mức Us:  24V AC/DC ; 24…240 V AC/DC

Hysteresis: 0.1…30V; 0.1…300V

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Tần số định mức: 50/60Hz; 40…500Hz

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4631-1AA30/ 3UG4632-1AA30/ 3UG4631-1AW30/ 3UG4632-1AW30

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Relay giám sát dòng điện

 null

Relay giám sát dòng điện Over/ Under current  , ON-delay và TRIP-delay có thể điều chỉnh độc lập 0.1…20s

Điều chỉnh kỹ thuật số, chỉ thị LC; Auto/ Manual RESET

Tiếp điểm có thể lập trình NO hoặc NC,

Tiếp điểm: 1CO

Dãy đo:  AC/DC 3…500mA; 0.05…10A

Hysteresis: 0.1 … 250mA; 0.01 … 5A

Điện áp điều khiển định mức:  24V AC/DC; 24…240V AC/DC

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%;Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

3UG4621-1AA30/ 3UG4622-1AA30/ 3UG4621-1AW30/ 3UG4622-1AW30

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Relay giám sát dòng rò (Earth Leakage Protection Relay)

 

 

 

 

3UG4624-1CS20/ 3UG4624-1CS20

Relay giám sát dòng rò , giá trị giới hạn và ngưởng cảnh báo có thể điều chỉnh độc lập

Giám sát dòng điện rò IΔn :  0.3… 40A

Điều chỉnh kỹ thuật số, chỉ thị LC; Hiển thị giá trị thực và trạng thái TRIP

Tiếp điểm: 2CO

Dãy hiển thị : 10…120% IΔn; Dãy cài đặt:  10…100% IΔn

Giá trị giới hạn Hysteresis: LSB đến 50% IΔn

Giá trị cảnh báo :  5% IΔn ; ON/TRIP delay : 0.1…20s

Điện áp điều khiển định mức Us:  90…690V

Tiêu chuẩn: EMC tested IEC 60947-/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4

Nhiệt độ làm việc: -25…60oC

Mạch đo với Độ chính xác lập lại: + 1%; Cấp chính xác đo lường: + 5%

Số lần đóng cắt cơ khí:  10 triệu

Biến dòng –ZCT (Summation current transformer) sử dụng với relay giám sát dòng rò

 

3UL2201-…/ 3UL2202-…/ 3UL2203-…

Biến dòng - ZCT

Đường kính trong (mm):  40; 65; 120

Điện áp cách điện định mức:  690; 1000V

Dòng rò định mức: 0.3; 0.5; 1; 6; 10; 16; 25; 40 A

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks