HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Cầu chì hạ thế 3NA/ 3ND/ 3NW/ 3NC/ Diazed/ Neozed-Cầu chì

Cầu chì  NEOZED, 5SE2

null

Dòng định mức In:  2 … 100 A

Cấp họat động:  gG

Điện áp định mức Un :  400 V AC/ 250 V DC

Tiêu chuẩn: IEC 60269-3; DIN VDE 0636-3

Không có khả năng thay thế lẫn nhau

Nhiệt độ môi trường làm việc: -5 … 40 oC

Size:  D01/ D02/ D03

Sử dụng với các loại đế :

-          MINIZED switch disconnectors: 5SG7 1

-          MINIZED fuse switch disconnectors: 5SG7 6

-          Fuse bases làm bằng ceramic: 5SG1 5; 5SG1 6; 5SG1 8; 5SG5 5; 5SG5 6

-          Comfort bases: 5SG1 01; 5SG5 01

-          Fuse bases: 5SG1 30; 5SG1 31; 5SG5 30

5SE20…/ 5SE22…/ 5SE23…

Giá :  Liên hệ

Catalog: download

 
 

Cầu chì  DIAZED, 5SA/ 5SB/ 5SC/ 5SD

 null

Dòng định mức In:  2 … 100 A

Cấp họat động:  gG

Đặc tính: cắt chậm và nhanh

Điện áp định mức Un :  500/ 690/750 V AC/ 500/600/750 V DC

Khả năng cắt định mức (kA): 50,40 ở E16  AC / 8, 1.6 ở E16 DC

Tiêu chuẩn: IEC 60269-3; DIN VDE 0635; DIN VDE 0636-3; CEE 16

Không có khả năng thay thế lẫn nhau

Nhiệt độ môi trường làm việc: -5 … 40 oC

Size:  DII/ DIII/ DIV/  TNDz/ NDz

Sử dụng với các loại đế :

-          DIAZED fuse bases làm bằng ceramic: 5SF1

-          DIAZED fuse bases làm bằng  nhựa đúc: 5SF5

5SB1…/ 5SB2…/ 5SB3…/ 5SB4…/ 5SA1…/ 5SA2…/ 5SC1…/ 5SC2…/ 5SD6…/ 5SD8…

Giá :  Liên hệ

Catalog: download

 
 

Cầu chì ống, 3NW

 null

Kích cở Size mm x mm:  8x32; 10x38; 14x51; 22x58

Dòng định mức:

-          8x32:      2 … 20A

-          10x38:    2 … 32A

-          14x51:    4 … 50A

-          22x58:    8 … 100A

Cấp hoạt động:  gG/ aM

Tiêu chuẩn: IEC 60269-1, -2, -3; NF C 60-200; NF C 63-210, -211; NBN C 63269-2, CEI 32-4, -12

Điện áp làm việc: 400/500 V AC

Khả năng cắt định mức (kA):  100kA (500V AC)/ 20 kA (400V AC)

Sử dụng với các loại đế :  3WN7

3NW6…/ 3NW8…

Giá : xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Cầu chì LV HRC, 3NA/ 3ND

 null

Dòng định mức:

-          3NA6 … -4; 3NA6 … -4KK; 3NY18.. : 10 … 400A

-          3NA6 …; 3NA6 …-7; 3NA7 …; 3NA7 …-7:      2 … 400A

-          3NA3 …; 3NA3 …-7:           2 … 1250A

-          3NA6 …-6; 3NA7 …-6:        2 … 315A

-          3NA3 …-6: 2 … 500A

-          3ND1; 3ND2:  6 … 630A

Cấp hoạt động:  gG/ aM

Điện áp làm việc định mức Un:

-          Size 000 và 00: 400/500/690 V AC; 250V DC

-          Size 1 và  2:  400/500/690 V AC; 440V DC

-          Size 3:  500V AC; 440V DC

-          Size 4 và 4a: 500V AC; 400V DC

Tiêu chuẩn: IEC 60269-1, -2; EN 60269-1; DIN VDE 0636DIN VDE 0636-2; CSA 22.2 No.106, File No. 1710842

Khả năng cắt định mức:  120kA AC/ 25 kA  DC

Sử dụng với các loại đế :  3NH  ; 3NP  dao cách ly có chì

3NA3…/ 3NA6…/ 3NA7…/ 3ND1…/ 3ND2…

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks