HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Relay bảo vệ quá tải 3RU11/ 3RB20/ 3RB21-Relay

3RU11 Size S00 (Relay bảo vệ quá tải kiểu nhiệt)

 null

Phạm vi chỉnh dòng: 0.11A … 12A

Tương ứng công suất : 0.04 kW … 5.5kW

Trip Class theo IEC 60947-4-1:  class 10
Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 … 70oC

Bảo vệ quá tải và mất pha, nhạy với mất cân bằng pha

Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC; RESET tự động và bằng tay; Cờ chỉ thị vị trí đóng ngắt; Chức năng TEST; Nút nhấn STOP; Vỏ kín và tín hợp

3RU11 Relay bảo vệ quá tải nhiệt thích hợp cho bảo vệ quá tải của motor chống nổ với kiểu bảo vệ “tăng độ an toàn” EEx e, relay phù hợp những yêu cầu của EN 60079-7 ( thiết bị điện  cho những khu  vực có nguy cơ nổ - tăng độ an toàn “e” )

3RU1116-..B.

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RU11 Size S0 (Relay bảo vệ quá tải kiểu nhiệt)

 null

Phạm vi chỉnh dòng: 1.8A … 25A

Tương ứng công suất : 0.75 kW … 11kW

Trip Class theo IEC 60947-4-1:  class 10

Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 … 70oC

Bảo vệ quá tải và mất pha, nhạy với mất cân bằng pha

Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC; RESET tự động và bằng tay; Cờ chỉ thị vị trí đóng ngắt; Chức năng TEST; Nút nhấn STOP; Vỏ kín và tín hợp

3RU11 Relay bảo vệ quá tải nhiệt thích hợp cho bảo vệ quá tải của motor chống nổ với kiểu bảo vệ “tăng độ an toàn” EExe, relay phù hợp những yêu cầu của EN 60079-7 ( thiết bị điện  cho những khu  vực có nguy cơ nổ - tăng độ an toàn “e” )

3RU1126-..B.

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

3RU11 Size S2 (Relay bảo vệ quá tải kiểu nhiệt)

 null

Phạm vi chỉnh dòng: 5.5A … 50A

Tương ứng công suất : 3 kW … 22kW

Trip Class theo IEC 60947-4-1:  class 10

Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 … 70oC

Bảo vệ quá tải và mất pha, nhạy với mất cân bằng pha

Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC; RESET tự động và bằng tay; Cờ chỉ thị vị trí đóng ngắt; Chức năng TEST; Nút nhấn STOP; Vỏ kín và tín hợp

3RU11 Relay bảo vệ quá tải nhiệt thích hợp cho bảo vệ quá tải của motor chống nổ với kiểu bảo vệ “tăng độ an toàn” EExe, relay phù hợp những yêu cầu của EN 60079-7 ( thiết bị điện  cho những khu  vực có nguy cơ nổ - tăng độ an toàn “e” )

3RU1136-..B.

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RU11 Size S3 (Relay bảo vệ quá tải kiểu nhiệt)

 null

Phạm vi chỉnh dòng: 18A … 100A

Tương ứng công suất : 11W … 45 kW

Trip Class theo IEC 60947-4-1:  class 10

Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 … 70oC

Bảo vệ quá tải và mất pha, nhạy với mất cân bằng pha

Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC; RESET tự động và bằng tay; Cờ chỉ thị vị trí đóng ngắt; Chức năng TEST; Nút nhấn STOP; Vỏ kín và tín hợp

3RU11 Relay bảo vệ quá tải nhiệt thích hợp cho bảo vệ quá tải của motor chống nổ với kiểu bảo vệ “tăng độ an toàn” EExe, relay phù hợp những yêu cầu của EN 60079-7 ( thiết bị điện  cho những khu  vực có nguy cơ nổ - tăng độ an toàn “e” )

3RU1146-..B.

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

3RB20 Size S6 (Relay bảo vệ quá tải kiểu bán dẫn)

 null

Phạm vi chỉnh dòng: 50A … 200A

Tương ứng công suất : 22W … 90 kW

Trip Class theo IEC 60947-4-1:  class 10, class 20

Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 … 60oC có bù nhiệt theo IEC 60947-4-1

Bảo vệ quá tải và mất pha và mất cân bằng pha

Nguồn cấp bên trong

Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC; RESET tự động và bằng tay; Cờ chỉ thị vị trí đóng ngắt; Chức năng TEST và tự giám sát; Nút nhấn STOP; Vỏ kín và tín hợp

3RB20 Relay bảo vệ quá tải kiểu bán dẫn thích hợp cho bảo vệ quá tải của motor chống nổ với kiểu bảo vệ “tăng độ an toàn” EExe, relay phù hợp những yêu cầu của EN 60079-7 ( thiết bị điện  cho những khu  vực có nguy cơ nổ - tăng độ an toàn “e” )

3RB2056-.F.

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RB20 Size S10/S12 và S14 (Relay bảo vệ quá tải kiểu bán dẫn)

 null

Phạm vi chỉnh dòng: 55A … 250A (size S10/S12) và 160A…630A (size S14)

Tương ứng công suất : 22W … 110 kW (size S10/S12)  và 90kW …450kW (size S14)

Trip Class theo IEC 60947-4-1:  class 10, class 20

Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 … 60oC có bù nhiệt theo IEC 60947-4-1

Bảo vệ quá tải và mất pha và mất cân bằng pha

Nguồn cấp bên trong

Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC; RESET tự động và bằng tay; Cờ chỉ thị vị trí đóng ngắt; Chức năng TEST và tự giám sát; Nút nhấn STOP; Vỏ kín và tín hợp

3RB20 Relay bảo vệ quá tải kiểu bán dẫn thích hợp cho bảo vệ quá tải của motor chống nổ với kiểu bảo vệ “tăng độ an toàn” EExe, relay phù hợp những yêu cầu của EN 60079-7 ( thiết bị điện  cho những khu  vực có nguy cơ nổ - tăng độ an toàn “e” )

3RB2066-.F.

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks