HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ 3RV-Ngắt mạch bảo vệ Motor 3RV Bộ bảo vệ motor

3RV1/ 3RV2, Size S00 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  0.16… 12A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 0.04kW đến 5.5kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 45mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1011-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RV1/ 3RV2, Size S0 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  0.16… 25A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 0.04kW đến 11kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 45mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1021-…..

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RV1/ 3RV2, Size S2 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  16… 50A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 7.5kW đến 22kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 55mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1031-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RV1/ 3RV2, Size S3 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  24… 100A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 18.5kW đến 45kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 70mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1041-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RV14/ 3RV24, Size S0 (Loại bảo vệ biến thế)

 

Dòng định mức In :  16… 50A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 7.5kW đến 22kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 20 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 45mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC

3RV1421-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3RV14/ 3RV24, Size S2 (Loại bảo vệ biến thế)

 

Dòng định mức In :  24… 100A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 18.5kW đến 45kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 20 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 55mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC

3RV1431-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks