HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Contactor 3RH/3TH-Contactor Relay

Contactor relay 3RH/ 3TH

 null

3RH1 Contactor Relay 4 và 8 pole

Dòng làm việc định mức Ie/AC-15/AC-14 tại 230V :   6A

Điện áp định mức :  600V AC

Điện áp cách điện định mức Ui:  690V

Điện  áp chịu đựng xung định mức  Uimp: 6Kv

Điện áp điều khiển định mức:

- Hoạt động AC  50/60Hz:  24V; 110V; 230V

- Hoạt động DC, điện áp cuộn dây DC: 24V ; 110V; 220V DC

Tiếp điểm chính: 2NO+2NC; 3NO+1NC; 4NO

Tiếp điểm phụ: 2NO+2NC; 3NO+1NC; 4NO

3RH1122-…/3RH1131- … / 3RH1140-…

Tiêu chuẩn: EN 60947-1; EN 60947-5-1 Appendix L; ZH 1/457; EN 60947-5-4,  thiết kế

đầu cực nối tuân thủ tiêu chuẩn EN 50011

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

 

3TH4  Contactor Relay 8 và 10 pole

Dòng làm việc định mức Ie/AC-15/AC-14:  10A (tại 230V) ; 6A (tại 400V); 4A (tại 500V) ;

2A (tại 690V)

Điện áp định mức :  600V AC, 600V DC

Điện áp cách điện định mức Ui:  690V

Điện  áp chịu đựng xung định mức  Uimp: 8Kv

Điện áp điều khiển định mức:

- Hoạt động AC  50/60Hz:  24V; 110V; 230V

- Hoạt động DC, điện áp cuộn dây DC: 24V ; 110V; 220V DC

Tiếp điểm: 10 NO; 9NO+1NC; 8NO+2NC; 6NO+2NC+1No+1Nc;  6NO+4NC; 5NO+5NC;

4NO+4NC+1No+1Nc

3TH42 .. -…/ 3TH4310-…/

3TH4391-…/ 3TH4382-…/

3TH4373-…/ 3TH4346-…/

3TH4364-…/ 3TH4355-…/

3TH4394-…

Tiêu chuẩn: EN 60947-1; EN 60947-5-1 Appendix L; ZH 1/457; EN 60947-5-4,  thiết kế đầu cực nối tuân thủ tiêu chuẩn EN 50011

 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks