HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ RCCB-Ngắt mạch dòng rò 5SM Ngắt mạch dòng rò

5SM3 , Type A Ngắt mạch dòng rò 

 null

 

Tiêu chuẩn: IEC/EN 61008-1 ; IEC/EN 61008-2-1 ; IEC/EN 61543 (VDE 0664-30)

Khả năng chịu dòng xung , với dạng dòng 8/20 μs theo VDE/EN 0432-2:

- Loại Instantaneous & SIGRES:  >1kV

- Loại Supper resistant:  >3kV

- Loại Selective:  >5kV

Điện áp hoạt động tối thiểu để kiểm tra chức năng vận hành:  100 V AC

Đấu nối cấp nguồn:

- Loại Instantaneous:  Top hoặc bottom

- Loại SIGRES:  Bottom

- Loại Supper resistant & Selective:  Top hoặc bottom

Cấp bảo vệ: IP20

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274 (VDE 0660-514): bảo vệ ngón tay và an toàn tiếp xúc phía sau

Số lần đóng ngắt:  > 10,000 lần

Nhiệt độ môi trường làm việc: -25 … +45 oC

1P+N

 null

3P+N

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

5SM3 , Universal Type B Ngắt mạch dòng rò 

 null

 

Tiêu chuẩn: IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10); VDE 0664-100; IEC/EN 61543 (VDE 0664-30); IEC 62423

Khả năng chịu dòng xung , với dạng dòng 8/20 μs theo VDE/EN 0432-2:

- Loại Supper resistant:  loại 1P+N và loại 3P+N >3kV

- Loại Selective:  loại 3P+N >5kV

Điện áp hoạt động tối thiểu để kiểm tra chức năng vận hành:  150 V AC

Điện áp định mức Ue: 230/400V

Dòng định mức Ie: 16; 25; 40; 63A

Dòng rò định mức I ∆n: 30; 300; 500 mA

Đấu nối cấp nguồn: Top hoặc bottom

Cấp bảo vệ: IP20

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274 (VDE 0660-514): bảo vệ ngón tay và an toàn tiếp xúc phía sau

Số lần đóng ngắt:  > 10,000 lần

Nhiệt độ môi trường làm việc: -25 … +45 oC

1P+N

 null

3P+N

Giá :  liên hệ

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks