HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ MCCB-Bộ Ngắt mạch 3VL-Bộ ngắt mạch

VL160X/ 3VL1 Bộ ngắt mạch MCCB

null 

3VL17..-....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 16 … 160 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 500V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/55 kA loại N ; hoặc 70/70 kA loại H

Kích thước:           3/ 4 cực

                                W mm:   105/ 139

                                H mm:    157

                                D mm:    81

Relay bảo vệ ETU:  kiểu từ - nhiệt (không thay thế được)

Truyền thông: không

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

VL160/ 3VL2 Bộ ngắt mạch MCCB

 null

3VL27..- ....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 50 … 160 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 600V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/55 kA loại N ;  70/70 kA loại H; hoặc 100/75 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

                                W mm:   105/ 139

                                H mm:    175

                                D mm:    81

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu từ - nhiệt / kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

VL250/ 3VL3 Bộ ngắt mạch MCCB

null 

3VL37..-....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 200 … 250 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 600V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/55 kA loại N ;  70/70 kA loại H; hoặc 100/75 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

W mm:   105/ 139

                                H mm:    175

                                D mm:    81

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu từ - nhiệt / kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

VL400/ 3VL4 Bộ ngắt mạch MCCB

null 

3VL47..-....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 200 … 400 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 600V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/55 kA loại N ;  70/70 kA loại H; hoặc 100/75 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

W mm:   139/ 183

                                H mm:    279

                                D mm:    102

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu từ - nhiệt / kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

VL630/ 3VL5 Bộ ngắt mạch MCCB
 null

3VL57..-....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 315 … 630 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 600V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/55 kA loại N ;  70/70 kA loại H; hoặc 100/75 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

W mm:   190/ 253

                                H mm:    279

                                D mm:    102

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu từ - nhiệt / kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

VL800/ 3VL6 Bộ ngắt mạch MCCB 

 null

 

 

3VL67..-....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 800 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/55 kA loại N ;  70/70 kA loại H; hoặc 100/75 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

W mm:   190/ 253

                                H mm:    406

                                D mm:    114

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

VL1250/ 3VL7 Bộ ngắt mạch MCCB

 


 

3VL77..

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 1250 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/28 kA loại N ; 70/35 kA loại H; hoặc 100/50 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

W mm:   229/ 305

                                H mm:    406

                                D mm:    152

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá : xem bảng giá

Catalog: download

 

VL1600/ 3VL8 Bộ ngắt mạch MCCB

null 

3VL87..-....-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 50oC: 1600 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/28 kA loại N ;  70/35 kA loại H; hoặc 100/50 kA loại L

Kích thước:           3/ 4 cực

W mm:   229/ 305

                                H mm:    406

                                D mm:    152

Relay bảo vệ ETU (thay thế được):  kiểu Điện tử có LCD hoặc không

Truyền thông: PROFIBUS  module COM 20

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks