HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ ACB-Máy cắt hạ thế 3WL-Máy cắt hạ thế

Máy cắt hạ thế 3WL Size I (Fixed)

 null

Dòng định mức In :  800; 1000; 1250; 1600 A
Bố trí đầu cực ra dạng:  nằm ngang (thông dụng) / thẳng đứng/ nối phía trước
Số cực: 3 và 4 cực
Điện áp hoạt động định mức Ue: 690/ 1000/1150 V AC
Dòng cắt ngắn mạch Icu tại mức điện áp 500V AC:  55/66kA
Số lần đóng ngắt :   20,000  lần
Cấp bảo vệ :  IP55/ IP41
Kích thước : 3/ 4 cực
                                                W mm    320/410
                                                H mm     434
                                                D mm     291
Relay bảo vệ ETU:               15B/ 25B/ 27B/ 45B/ 76B

3WL11..-...32-…./

3WL11..-...42-….

Giá : xem bảng giá

Catalog: download

 

Máy cắt hạ thế 3WL Size II (Fixed)

 

null 

Dòng định mức In :  800; 1000; 1250; 1600, 2000, 2500, 3200/ 4000/ 3200 A
Bố trí đầu cực ra dạng:  nằm ngang (thông dụng) / thẳng đứng/ nối phía trước
Số cực: 3 và 4 cực
Điện áp hoạt động định mức Ue: 690/ 1000/1150 V AC
Dòng cắt ngắn mạch Icu tại mức điện áp 500V AC:  55/66kA
Số lần đóng ngắt :   15,000  lần
Cấp bảo vệ :  IP55/ IP41
Kích thước : 3/ 4 cực
                                                W mm    460/590
                                                H mm     434
                                                D mm     291
Relay bảo vệ ETU:               15B/ 25B/ 27B/ 45B/ 76B

3WL12..-...32-…./

3WL12..-...42-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

Máy cắt hạ thế 3WL Size III (Fixed)

 null

Dòng định mức In :  4000/4000/4000; 5000/5000/ - ; - / - / 6300 A
Bố trí đầu cực ra dạng:  nằm ngang (thông dụng) / thẳng đứng/ nối phía trước
Số cực: 3 và 4 cực
Điện áp hoạt động định mức Ue: 690/ 1000/1150 V AC
Dòng cắt ngắn mạch Icu tại mức điện áp 500V AC:  55/66kA
Số lần đóng ngắt :   10,000  lần
Cấp bảo vệ :  IP55/ IP41
Kích thước : 3/ 4 cực
                                                W mm    704/914
                                                H mm     434
                                                D mm     291
Relay bảo vệ ETU:               15B/ 25B/ 27B/ 45B/ 76B

3WL13..-...32-…./ 3WL13..-...31-…./ 3WL13..-...42-…../ 3WL13..-...41-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Máy cắt hạ thế 3WL Size I (Withdrawable)

 

Dòng định mức In :  800; 1000; 1250; 1600 A
Bố trí đầu cực ra dạng:  nằm ngang (thông dụng) / thẳng đứng/ nối phía trước
Số cực: 3 và 4 cực
Điện áp hoạt động định mức Ue: 690/ 1000/1150 V AC
Dòng cắt ngắn mạch Icu tại mức điện áp 500V AC:  55/66kA
Số lần đóng ngắt :   20,000  lần
Cấp bảo vệ :  IP55/ IP41
Kích thước : 3/ 4 cực
                                                W mm    320/410
                                                H mm     465.5
                                                D mm     471
Relay bảo vệ ETU:               15B/ 25B/ 27B/ 45B/ 76B

3WL11..-...36-…./

3WL11..-...46-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Máy cắt hạ thế 3WL Size II (Withdrawable)

 

Dòng định mức In :  800; 1000; 1250; 1600, 2000, 2500, 3200/ 4000/ 3200 A
Bố trí đầu cực ra dạng:  nằm ngang (thông dụng) / thẳng đứng/ nối phía trước
Số cực: 3 và 4 cực
Điện áp hoạt động định mức Ue: 690/ 1000/1150 V AC
Dòng cắt ngắn mạch Icu tại mức điện áp 500V AC:  55/66kA
Số lần đóng ngắt :   15,000  lần
Cấp bảo vệ :  IP55/ IP41
Kích thước : 3/ 4 cực
                                                W mm    460/590
                                                H mm     465.5
                                                D mm     471
Relay bảo vệ ETU:               15B/ 25B/ 27B/ 45B/ 76B

3WL12..-...36-…./

3WL12..-...46-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Máy cắt hạ thế 3WL Size III (Withdrawable)

 

Dòng định mức In :  4000/4000/4000; 5000/5000/ - ; - / - / 6300 A
Bố trí đầu cực ra dạng:  nằm ngang (thông dụng) / thẳng đứng/ nối phía trước
Số cực: 3 và 4 cực
Điện áp hoạt động định mức Ue: 690/ 1000/1150 V AC
Dòng cắt ngắn mạch Icu tại mức điện áp 500V AC:  55/66kA
Số lần đóng ngắt :   10,000  lần
Cấp bảo vệ :  IP55/ IP41
Kích thước : 3/ 4 cực
                                                W mm    704/914
                                                H mm     465.5
                                                D mm     471
Relay bảo vệ ETU:               15B/ 25B/ 27B/ 45B/ 76B

3WL13..-...36-…./ 3WL13..-...37-…./ 3WL13..-...46-…../ 3WL13..-...47-….

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks