HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ MCCB-Bộ Ngắt mạch 3VT- Bộ ngắt mạch

3VT17 Bộ ngắt mạch MCCB

null 

3VT17..-.C..-0AA0

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 40oC: 16 … 160 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 250V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 25/13 kA

Kích thước:           3/ 4 cực

                                W mm:   75/ 100

                                H mm:    130

                                D mm:    93

Relay bảo vệ ETU:  kiểu từ - nhiệt (loại tích hợp sẵn)

Truyền thông: không

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3VT27 Bộ ngắt mạch MCCB  

 

 3VT2725-.AA..-0AA0

Khối ngắt mạch:

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 40oC: 100 … 250 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 440V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 36/18 kA; 65/36 kA

Kích thước:           3/ 4 cực

                                W mm:   105/ 140

                                H mm:    225

                                D mm:    148

 

 

3VT92..-6AC00

DP LI function

 

3VT92..-6AP00

MP LI function

 

3VT92..-6AS00

MPS LSI function

 

3VT92..-6AC00

DPN LIN function

 

3VT9225-6DT00

Switch disconnector

Khối relay bảo vệ ETU:

Kiểu điện tử  (có thể thay thế được) có thể chọn lựa các module sau

- Bảo vệ đường dây (Line protection), ETU LP, LI function

- Bảo vệ hệ thống phân phối (Distribution protection), ETU DP, LI function

- Bảo vệ hệ thống phân phối có bảo vệ cực trung tính) Distribution protection with N-pole protection, ETU DPN, LIN function

- Bảo vệ động cơ / máy phát điện (Motor/generator protection), ETU MP, LI function

 ETU MPS, LSI function

Truyền thông: không

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3VT37 Bộ ngắt mạch MCCB

 

3VT3763-.AA..-0AA0

Khối ngắt mạch:

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 40oC: 250 … 630 A

Số cực: 3/ 4 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 440V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 36/18 kA; 65/36 kA

Kích thước:           3/ 4 cực

                                W mm:   140/ 185

                                H mm:    275

                                D mm:    154

 

3VT93..-6AC00

DP LI function

3VT93..-6AP00

MP LI function

3VT93..-6AS00

MPS LSI function

3VT93..-6AC00

DPN LIN function

 

3VT9363-6DT00

Switch disconnector

Khối relay bảo vệ ETU:

Kiểu điện tử  (có thể thay thế được) có thể chọn lựa các module sau

- Bảo vệ đường dây (Line protection), ETU LP, LI function

- Bảo vệ hệ thống phân phối (Distribution protection), ETU DP, LI function

- Bảo vệ hệ thống phân phối có bảo vệ cực trung tính (Distribution protection with N-pole protection), ETU DPN, LIN function

- Bảo vệ động cơ / máy phát điện (Motor/generator protection), ETU MP, LI function

 ETU MPS, LSI function

Truyền thông: không

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3VT47 Bộ ngắt mạch MCCB

 

3VT4710-.AA..-0AA0

Khối ngắt mạch:

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 40oC: 315 … 1000 A

Số cực: 3 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 440V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 65/36 kA

Kích thước:           3 cực

                                W mm:   210

                                H mm:    494

                                D mm:    220

 

3VT94..-6AC00

DP LI function

3VT94..-6AP00

MP LI function

3VT94..-6AD00

UP LSI function

3VT9500-6AE00

Signalling unit for

ETU LP, UP

 

3VT9410-6DT00

Switch disconnector

 

Khối relay bảo vệ ETU:

Kiểu điện tử  (có thể thay thế được) có thể chọn lựa các module sau

- Bảo vệ hệ thống phân phối (Distribution protection), ETU DP, LI function

- Bảo vệ đa năng (Universal protection), ETU UP, LSI function

- Bảo vệ động cơ / máy phát điện (Motor/generator protection), ETU MP, LI function

Truyền thông: không

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

3VT57 Bộ ngắt mạch MCCB

 

3VT5716-.AA..-0AA0

Khối ngắt mạch:

Dòng định mức In ở nhiệt độ môi trường 40oC: 630 … 1600 A

Số cực: 3 cực

Điện áp hoạt động định mức Ue :   50/60Hz  AC 690V ; DC 440V

Dòng cắt ngăn mạch Icu/Ics ở điện áp 415V AC : 55/36 kA

Kích thước:           3 cực

                                W mm:   210

                                H mm:    494

                                D mm:    220

 

3VT95..-6AC00

DP LI function

3VT95..-6AP00

MP LI function

3VT95..-6AD00

UP LSI function

3VT9500-6AE00

Signalling unit for

ETU LP, UP

 

3VT9516-6DT00

Switch disconnector

Khối relay bảo vệ ETU:

Kiểu điện tử  (có thể thay thế được) có thể chọn lựa các module sau

- Bảo vệ hệ thống phân phối (Distribution protection), ETU DP, LI function

- Bảo vệ đa năng (Universal protection), ETU UP, LSI function

- Bảo vệ động cơ / máy phát điện (Motor/generator protection), ETU MP, LI function

Truyền thông: không

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks