HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ MCB-Ngắt mạch tự động 5SJSC/CC Ngắt mạch MCB

5SJ6…SC (Dãy sản phẩm kinh tế)

 

 

 

 

1 pole

2 pole

3 pole

4 pole

5SJ61..-7SC

5SJ62..-7SC

5SJ63..-7SC

5SJ64..-7SC

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính C

Dòng định mức In: 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A

Số cực: 1/ 2/ 3 và 4  pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 250/440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn : 6 kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

5SJ4…CC (Dãy sản phẩm kinh tế)

 

 

 

 

1 pole

2 pole

3 pole

4 pole

5SJ41..-7CC

5SJ42..-7CC

5SJ43..-7CC

5SJ44..-7CC

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính C

Dòng định mức In: 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A

Số cực: 1/ 2/ 3 và 4  pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 250/440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn : 10kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

 

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks