HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC Vision 350

Cho màu sắc tươi đẹp!
Vision350™ là PLC nhỏ nhất với màn hình HMI cảm ứng màu gắn liền  


PLC kích cở bằng bàn tay đưa ra một khả năng nổi bật và tùy chọn I/O đa dạng. Màn hình cảm ứng 3.5” TFT  có thể hiển thị hơn 1000 màn hình, với 3.5MB cho hình ảnh và chữ. Vision350™ hổ trợ đến 166 I/O qua I/O lắp trên PLC và module mở rộng.

Vision350™ đưa ra một dãy đa dạng của các đặc tính nhúng như đa vòng loop PID Auto-turn, dữ liệu được cấu trúc bên trong 120K cho lập trình ghi dữ liệu và phiếu ghi. Tùy chọn truyền thông bao gồm TCP/IP,  Ethernet, nối mạng GSM/SMS, MODBUS, CANopen cộng thêm truy cập từ xa, thu thập dữ liệu và download phần mềm.

Đọc thêm...
  

 

 

V350-35-R2

V350-35-R6

V350-35-R34

V350-35-RA22

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

6 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

4 ngõ vào analog(dòng điện)

20 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

12 ngõ vào digital . Những ngõ này có thể định chức năng như ngõ vào npn/pnp hoặc được cấu hình như:

- 1HSC/ encoder

- 2 ngõ vào analog/ digital

- 2 ngõ vào thermocouple/ PT100

6 ngõ ra relay

6 ngõ ra relay

12 ngõ ra relay

8 ngõ ra relay

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng tùy (option) cho truyền thông serial hoặc Ethernet

1 cổng tùy (option) cho truyền thông CANbus

 

 

 

MODBUS master/ slave

Hổ trợ GSM  - cho phép nhắn tin ngắn SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

V350-35-T2

V350-35-T38

V350-35-TA24

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

20 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

8 ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

2 ngõ vào thermocouple/ PT 100/ digital

12 ngõ ra transistor

16 ngõ ra relay

10 ngõ ra transistor

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng tùy (option) cho truyền thông serial hoặc Ethernet

1 cổng tùy (option) cho truyền thông CANbus

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 
 

 

 

 

V350-35-B1

V350-35-TRA22

V350-35-TR34

Không có ngõ vào/ ra lắp sẵn

12 ngõ vào digital . Những ngõ này có thể định chức năng như ngõ vào npn/pnp hoặc được cấu hình như:

- 1HSC/ encoder

- 2 ngõ vào analog/ digital

- 2 ngõ vào thermocouple/ PT100

22 ngõ vào digital, có thể định cấu hình thông qua nối dây để có được 2 ngõ analog và 3 HSC/ encoder

 

Hổ trợ đến 128 I/O qua module mở rộng

8 ngõ ra relay

2 ngõ ra analog

8 ngõ ra relay

4 ngõ ra transtor npn tốc độ cao

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng tùy (option) cho truyền thông serial hoặc Ethernet

1 cổng tùy (option) cho truyền thông CANbus

1 cổng RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng RS232/RS485 lắp sẵn

 

 

MODBUS master/ slave

 

 

 

Hổ trợ GSM  - cho phép nhắn tin ngắn SMS

 

 

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks