HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Thiết bị Điều khiển - Tín hiệu 3SB37-Nút nhấn/ Đèn báo Bảng giá 3SB37 Đèn báo

3SB37 CONTROL& SIGNALING DEVICE (ĐÈN BÁO)

Mô tả

Điện áp

Màu

Mã hàng

Đơn giá
(VND)

Đèn báo

Chưa có bóng loại trực tiếp

AC230V

Red

3SB3 704-6BA20

127,933

AC230V

Yellow

3SB3 704-6BA30

127,933

AC230V

Green

3SB3 704-6BA40

127,933

AC230V

Blue

3SB3 704-6BA50

127,933

AC230V

White

3SB3 704-6BA60

127,933

 

AC230V

Clear

3SB3 704-6BA70

127,933

Bóng LED tích hợp

AC230V

Red

3SB3 752-6BA20

432,480

AC230V

Yellow

3SB3 752-6BA30

432,480

AC230V

Green

3SB3 752-6BA40

432,480

AC230V

Blue

3SB3 752-6BA50

432,480

AC230V

White

3SB3 752-6BA60

432,480

 

AC230V

Clear

3SB3 752-6BA70

432,480

Áp dụng: 11/2012

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks