HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Thiết bị Điều khiển - Tín hiệu 3SB37-Nút nhấn/ Đèn báo Bảng giá 3SB37 Nút nhấn

3SB37 CONTROL& SIGNALING DEVICE (NÚT NHẤN)

Mô tả

Tiếp điểm

Màu

Mã hàng

Đơn giá
(VND)

Nút nhấn

Nút nhấn nhả đầu bằng

NO/NC

Black

3SB3 758-0AA11

124,043

NO/NC

Red

3SB3 758-0AA21

124,043

NO/NC

Yellow

3SB3 758-0AA31

124,043

NO/NC

Green

3SB3 758-0AA41

124,043

NO/NC

Blue

3SB3 758-0AA51

124,043

 

NO/NC

White

3SB3 758-0AA61

124,043

Nút nhấn giữ đầu bằng

NO/NC

Black

3SB3 758-0DA11

196,926

NO/NC

Red

3SB3 758-0DA21

196,926

NO/NC

Yellow

3SB3 758-0DA31

196,926

NO/NC

Green

3SB3 758-0DA41

196,926

NO/NC

Blue

3SB3 758-0DA51

196,926

 

NO/NC

White

3SB3 758-0DA61

196,926


Áp dụng: 11/2012
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks