HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Cầu chì hạ thế 3NE/ 3NC Cầu chì bán dẫn SITOR Bảng giá cầu chí bán dẫn SITOR

3NC CẦU CHÌ ỐNG, SITOR FUSE LINKS

Dòng định mức In

(A)

Số cực

Điện áp định mức AC/DC (V)

Kích cở mmxmm

Cấp bảo vệ

Mã hàng

Đơn giá
(USD)

Cầu chì ống

 

 

 

 

3

600/400

10x38

aR

3NC1003

18.53

6

600/400

10x38

aR

3NC1006

12.89

8

600/400

10x38

aR

3NC1008

12.89

10

600/400

10x38

aR

3NC1010

12.89

12

600/400

10x38

aR

3NC1012

12.89

16

600/400

10x38

aR

3NC1016

12.89

20

600/400

10x38

aR

3NC1020

12.89

25

600/400

10x38

aR

3NC1025

12.89

32

600/400

10x38

aR

3NC1032

12.89

3NE/3NC LV HRC SITOR SEMICONDUCTOR FUSES

Sử dụng với loại dao cách ly

Size

Cấp sử dụng

Dòng định mức In (A)

Điện áp định mức AC (V)

Mã hàng

Đơn giá
(USD)

3NP407/

00

gR

63

690

3NE8 018-1

67.79

3NP50

aR

80

690

3NE8 020-1

67.79

3NH30 30

aR

100

690

3NE8 021-1

74.90

3NH40 30

aR

125

690

3NE8 022-1

74.90

 

aR

160

690

3NE8 024-1

80.17

3NP42/

0

aR

63

1000

3NE4 118

80.17

3NP52

aR

80

1000

3NE4 120

80.17

3NH31 20

aR

100

1000

3NE4 121

85.19

3NH42 30

aR

125

1000

3NE4 122

85.19

3KL55

aR

160

1000

3NE4 124

90.01

3NP42 7/ 3NP52

1

aR

160

1000

3NE3 224

106.73

3NH32 20/ 3NH42 30/

aR

200

1000

3NE3 225

182.77

 3KL55

aR

250

1000

3NE3 227

188.03

3NP43 7/ 3NP53

aR

315

1000

3NE3 230-0B

192.84

3NH33 30/  3KL57

aR

350

1000

3NE3 231

200.40

aR

400

1000

3NE3 232-0B

215.51

 

aR

450

1000

3NE3 233

227.90

3NP44 7/

2

aR

400

1000

3NE3 332-0B

242.79

3NP54

aR

450

1000

3NE3 333

249.64

3NH3430

aR

500

1000

3NE3 334-0B

258.80

3KL61/ 3KL62

aR

560

1000

3NE3 335

270.26

aR

630

1000

3NE3 336

279.43

aR

710

900

3NE3 337-8

288.59

 

aR

800

800

3NE3 338-8

300.04

Áp dụng: 04/2012

 

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks