HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ MCB-Ngắt mạch tự động 5SJSC/CC Ngắt mạch MCB Bảng giá 5SJ6...SC MCB

MCB 5SJ6…SC, CHIỀU SÂU THIẾT BỊ <70mm>                                               

Sử dụng cho mạng điện AC/DC

Un: 230/400V, 50/60Hz có thể sử dụng cho DC 60V trên một cực

Dòng định mức

(A)

Dòng cắt ngắn mạch (Icu) tại 380/415VAC

(kA)

số cực

Mã hàng

Đơn giá

(USD)

2

6

1

5SJ61027SC

8.36

4

6

1

5SJ61047SC

8.36

6

6

1

5SJ61067SC

8.36

10

6

1

5SJ61107SC

5.81

16

6

1

5SJ61167SC

5.81

20

6

1

5SJ61207SC

5.81

25

6

1

5SJ61257SC

5.81

32

6

1

5SJ61327SC

7.99

40

6

1

5SJ61407SC

13.27

50

6

1

5SJ61507SC

13.27

63

6

1

5SJ61637SC

13.27

 

 

 

 

 

2

6

2

5SJ62027SC

22.41

4

6

2

5SJ62047SC

20.37

6

6

2

5SJ62067SC

16.70

10

6

2

5SJ62107SC

12.54

16

6

2

5SJ62167SC

12.54

20

6

2

5SJ62207SC

12.54

25

6

2

5SJ62257SC

12.54

32

6

2

5SJ62327SC

15.94

40

6

2

5SJ62407SC

26.54

50

6

2

5SJ62507SC

26.54

63

6

2

5SJ62637SC

26.54

 

 

 

 

 

2

6

3

5SJ63027SC

32.70

4

6

3

5SJ63047SC

29.70

6

6

3

5SJ63067SC

25.16

10

6

3

5SJ63107SC

24.00

16

6

3

5SJ63167SC

24.00

20

6

3

5SJ63207SC

24.00

25

6

3

5SJ63257SC

24.00

32

6

3

5SJ63327SC

24.00

40

6

3

5SJ63407SC

35.59

50

6

3

5SJ63507SC

35.59

63

6

3

5SJ63637SC

35.59

 

 

 

 

 

40

6

4

5SJ64407SC

56.30

50

6

4

5SJ64507SC

56.30

63

6

4

5SJ64637SC

56.30

(Áp dụng: 04/2012)

 

 

 

 

 
 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks