HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ MCCB-Bộ Ngắt mạch 3VL-Phụ kiện bộ ngắt mạch Bảng giá phụ kiện 3VL Điều khiển từ xa

PHỤ KIỆN CHO SENTRON 3VL SIEMENS MCCB

Khối tiếp điểm phụ (Auxiliary switches – HS; Alarm switch – AS)

Loại

Lắp đặt

Loại MCCB
sử dụng

Mã hàng

Đơn giá (VND)

2HS (1NO + 1NC)

N, trái 1), phải

VL160X đến VL400

3VL9400-2AB00

879,280

4HS (2NO + 2NC)

N, trái, phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-2AC00

1,607,876

2HS (1NO + 1NC)
 + 1AS (1NO)

Trái, phải 3)

VL160X đến VL400

3VL9400-2AD00

1,170,009

Trái, phải 3)

VL630 đến VL1600

3VL9800-2AE00

1,395,147


 

PHỤ KIỆN CHO SENTRON 3VL SIEMENS MCCB

Cuộn cắt (Shunt trip)

Điện áp điều khiển

Lắp đặt

Loại MCCB  sử dụng

Mã hàng

Đơn giá     (VND)

ACV

DCV

--

24

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SC00

1,761,569

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SC00

2,623,657

--

48-60

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SJ00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SJ00

***

--

110-127

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SK00

1,761,569

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SK00

2,623,657

--

220-250

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SQ00

1,761,569

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SQ00

2,623,657

48-60

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SM00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SM00

***

110-127

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SR00

1,761,569

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SR00

2,623,657

208-277

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1ST00

1,761,569

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1ST00

2,623,657

380-600

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1SV00

1,761,569

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1SV00

2,623,657

 

Ghi chú:  (***) vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

PHỤ KIỆN CHO SENTRON 3VL SIEMENS MCCB

Cuộn cắt bảo vệ điện áp thấp (Under voltage release)

Điện áp điều khiển

Lắp đặt

Loại MCCB

sử dụng

Mã hàng

Đơn giá     (VND)

ACV

DCV

--

12

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UN00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UN00

***

--

24

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UP00

2,354,660

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UP00

2,921,194

--

48

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UU00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UU00

***

--

60

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UV00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UV00

***

110-127

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UG00

2,354,660

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UG00

2,921,194

--

110-127

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UR00

2,354,660

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UR00

2,921,194

208

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UM00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UM00

***

220-250

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UH00

2,354,660

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UH00

2,921,194

--

220-250

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1US00

2,354,660

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1US00

2,921,194

277

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UQ00

2,354,660

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UQ00

2,921,194

380-415

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UJ00

2,354,659

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UJ00

2,921,194

440-480

--

chỉ lắp bên phải

VL160X đến VL400

3VL9400-1UK00

***

 

 

chỉ lắp bên phải

VL630 đến VL1600

3VL9800-1UK00

***

 

Ghi chú:  (***) vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Áp dụng: 03/2016

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks