HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ MCCB-Bộ Ngắt mạch 3VL-Phụ kiện bộ ngắt mạch Bảng giá phụ kiện 3VL Interlock cơ khí

PHỤ KIỆN CHO SENTRON 3VL SIEMENS MCCB

Khóa liên động cơ khí (Mechanical interlock)

Thông số kỹ thuật
& tính năng

Cách lắp đặt

Loại MCCB
sử dụng

Mã hàng

Đơn giá      (VND)

Khóa liên động bằng dây bowden (1)

Mặt trước

VL160X đến VL250

3VL9300-8LA00

987,731

Mặt trước

VL400

3VL9400-8LA00

1,334,174

Mặt trước

VL630 đến VL800

3VL9600-8LA00

1,595,849

Mặt trước

VL1250 đến VL1600

3VL9800-8LA00

5,638,911

Dây bowden

Loại 0.5 m

VL160X đến VL250

3VL9000-8LH10

764,754

Loại 1 m

VL160X đến VL800

3VL9000-8LH20

1,216,236

Loại 1.5 m

VL160X đến VL1600

3VL9000-8LH30

1,671,403

Khóa liên động cơ khí dạng thanh sử dụng với MCCB đóng cắt bằng motor (Walking Beam Interlock) (2)

Mặt sau

VL160X đến VL250

3VL9300-8LC00

5,989,039

Mặt sau

VL400

3VL9400-8LC00

10,245,864

Mặt sau

VL630 đến VL800

3VL9600-8LC00

15,626,786

Mặt sau

VL1250 đến VL1600

3VL9800-8LC00

18,796,370

Khóa liên động cơ khí bằng dây sử dụng 2 bộ khóa và một dây bowden và có thể sử dụng cho 2 MCCB khác Size

(2) Khóa liên động cơ khí bằng thanh chỉ sử dụng cho MCCBs cùng Size

(3) Bộ điều khiển đóng ngắt bằng motor không sử dụng cho hòa đồng bộ

Áp dụng: 03/2016

 

 

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks