HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Cầu chì hạ thế

Cầu chì hạ thế

Cho tất cả các ứng dụng

nullCầu chì bảo vệ tối ưu cho đường dây, hệ thống, thiết bị trong trường hợp quá tải và ngắn mạch. Cầu chì đảm bảo ngắt mạch an toàn và nhanh chóng, ví dụ: để giảm thiểu ảnh hưởng của ngắn mạch, vì vậy cho phép bạn bảo vệ tài sản và sinh mạng.

SIEMENS đưa ra các loại cầu chì cho tất cả các ứng dụng như đường dây, thiết bị, hệ thống, và bảo vệ khu vực.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả hệ thống phổ biến trên thị trường dưới tên bảo vệ BETA từ  LV đến DIAZED, NEOZED, hoặc hệ thống chì Class CC  cho đến hệ thống chì ống.

 

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks