HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ Tin tức Tin quốc tế
Email In PDF.

Tháng 11, sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày của toàn hệ thống là 248,6 tr.kWh, tăng 24,18% so cùng kỳ 2008 . Điện do EVN sản xuất và mua từ các nhà máy ngoài EVN trong tháng 11 đạt 7,169 tỷ kWh, tăng 21,9% so với tháng 11-2008, trong đó điện sản xuất là 4,746 tỷ kWh, điện mua của các nhà máy ngoài EVN là 2,423 tỷ kWh (điện mua của Trung Quốc là 373 tr.kWh).

Lũy kế 11 tháng năm 2009, điện do EVN sản xuất và mua từ các nhà máy ngoài EVN là 76,971 tỷ kWh, đạt 94,79% kế hoạch năm, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: điện sản xuất của EVN là 52,221 tỷ kWh, điện mua của các nhà máy ngoài EVN là 24,749 tỷ kWh (điện mua của Trung Quốc là 2,302 tỷ kWh).

Tháng 11, thực hiện 6,339 tỷ kWh (tính cả điện bán cho Campuchia là 6,401 tỷ kWh), tăng 15,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện cấp cho sản xuất tăng 22,14%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,49% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 11 tháng, điện thương phẩm thực hiện 67,698 tỷ kWh (67,998 tỷ kWh bao gồm cả điện bán cho Campuchia), đạt 94% kế hoạch năm, tăng 12,34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện cấp cho sản xuất tăng 11,05% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 49,57% (cùng kỳ năm 2008 là 50,15%), điện cấp cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 12,74% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 40,49% (cùng kỳ năm 2008 là 40,35%). Trong 11 tháng năm 2009, EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Cũng trong 11 tháng, EVN đã tiếp nhận lưới điện hạ áp tại 2.678 xã và bán điện trực tiếp cho 2.825.421 hộ dân nông thôn (đạt 91,4% kế hoạch năm)./

(Theo EVN)

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 12 2009 09:18 )  

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks