HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC Vision 350 V350 OPLC (1) 

 

 

V350-35-R2

V350-35-R6

V350-35-R34

V350-35-RA22

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

6 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

4 ngõ vào analog(dòng điện)

20 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

12 ngõ vào digital . Những ngõ này có thể định chức năng như ngõ vào npn/pnp hoặc được cấu hình như:

- 1HSC/ encoder

- 2 ngõ vào analog/ digital

- 2 ngõ vào thermocouple/ PT100

6 ngõ ra relay

6 ngõ ra relay

12 ngõ ra relay

8 ngõ ra relay

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng tùy (option) cho truyền thông serial hoặc Ethernet

1 cổng tùy (option) cho truyền thông CANbus

 

 

 

MODBUS master/ slave

Hổ trợ GSM  - cho phép nhắn tin ngắn SMS

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download