HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ OPLC Vision 350 V350 OPLC (2)

 

 

 

V350-35-T2

V350-35-T38

V350-35-TA24

10 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

20 ngõ vào digital bao gồm 3 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

 

8 ngõ vào digital bao gồm 1 ngõ encoder

2 ngõ vào analog/digital

2 ngõ vào thermocouple/ PT 100/ digital

12 ngõ ra transistor

16 ngõ ra relay

10 ngõ ra transistor

2 ngõ ra analog

Màn hình đồ họa LED white

1 cổng RS232/RS485 lắp sẵn

1 cổng tùy (option) cho truyền thông serial hoặc Ethernet

1 cổng tùy (option) cho truyền thông CANbus

24 VDC power supply

24 VDC power supply

24 VDC power supply

Giá :  xem bảng giá

Catalog: download